UTBILDNINGAR - YKB

YRKESKOMPETENSBEVIS - YKB

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. Yrkeskompetensbevis (YKB) är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. Säkerställ dina förares framtid nu, innan det är för sent.

 

Lagen berör alla förare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) i yrkestrafik. För alla nya yrkesförare blir det obligatoriskt med grundutbildning. Därefter krävs fortbildning vart femte år.

 

Sveriges Åkeriföretags fortbildningskurser

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrket. Tyngdpunkten ska läggas på både trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell bränsleförbrukning. Delkursernas mål är en sammanfattning av de mål som finns angivna i SFS 2007:1470.

  • Vi erbjuder ett långsiktigt samarbete som stabil leverantör och en av de marknadsledande inom YKB Fortbildning.
  • Våra kursledare har en gedigen kompetens inom ett brett område.
  • Vi står i kontinuerlig kontakt och samarbete med Transportstyrelsen.
  • Vi har en tydlig utbildningsplan med förankring hos de övriga stora utbildningsaktörerna.
  • Vi anpassar oss efter dina behov och utbildar både under vardagar och helger.
  • Vi erbjuder öppna YKB-kurser.
  • Vi erbjuder också företagsförlagda YKB-kurser. Kontakta lokala kontoret för offert.

Särskild grundutbildning

 De personer som tagit C-körkort efter den 10 september 2009 och avser att arbeta som förare av tung lastbil ska gå igenom en särskild grundutbildning för att få Yrkeskompetensbevis (YKB). Utbildningen ska omfatta minst 280 timmar för förare under 21 år och minst 140 timmar för förare över 21 år.

 

Denna utbildning genomför inte vi på Sveriges Åkeriföretag, utan hänvisar till gymnasieskolor, trafik- skolor och andra utbildningssamordnare.

 

Fortbildning

Du som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagen kravet på grundutbildning via en hävdvunnen rätt. Däremot omfattas du av ett krav att fullgöra din fortbildning inom sju år. Kursen ska alltså vara genomförd senast den 10 september 2016.

 

Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år och föraren ska inom denna femårsperiod genomgå en fortbildning på minst 35 timmar. Fortbildning kan genomföras koncentrerat under en vecka men vanligen delas den upp i max fem delkurser på minst sju timmar.

Medlemsländerna i EU har infört olika övergångstider. Sverige har valt en övergångsperiod på sju år.
För de åkerier som har gränsöverskridande trafik gäller att varje EU-land ska respektera de olika övergångsperioder som varje land bestämt. Ingen ska alltså kunna få rättsliga påföljder i annat land.

 

Delar du fortbildningen i delkurser är det viktigt att den är anpassad till de delkurser föraren redan gått eller kommer att gå senare. Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med TYA, STR och NTF därför utvecklat en gemensam YKB-plattform. Den säkerställer att du får ut ditt YKB-bevis efter genomgången fortbildning. Detta under förutsättning att du valt en utbildningsanordnare inom ramen för den gemensamma plattformen.  

Bli medlem