TRANSPORTEKONOMI - KONTAKT OCH SUPPORT

Kontakt

Kontakta Sveriges Åkeriföretags branschrådgivare om det gäller allmänna företagsekonomiska frågor som rör åkeribranschen. För frågor som rör Sveriges Åkeriföretags olika programvaror finns särskild support. Kontaktuppgifter till dessa finns i spalten till höger.

Allmänna frågor

Branschef
Ulric Långberg
E-brev: Ulric.langberg@akeri.se
08-753 54 28
Branschföreträdare
Ulf Andersson
Umeå
ulf.andersson@akeri.se
090-787 72 63
Dennis Bergsman
Hisings Backa
dennis.bergsman@akeri.se
031-58 51 05
Göran Danielsson
Umeå
goran.danielsson@akeri.se
090-787 72 60
Jonas Holmqvist
Örebro
jonas.holmqvist@akeri.se
019-70 80 335
Margareta Holmström
Gävle
margareta.holmstrom@akeri.se
026-18 82 99
Branschföreträdare
Johan Nordenström
Växjö
johan.nordenstrom@akeri.se
0470-71 81 86
Annika Peterson
Skövde
annika.peterson@akeri.se
0500-48 68 05
Lars Runesson
Halmstad
lars.runesson@akeri.se
035-15 09 57
Peter Svensson
Malmö
peter.svensson@akeri.se
040-664 25 35
Joachim Wiberg
Stockholm
joachim.wiberg@akeri.se
08-687 44 53

Programvaror

SÅindex 5 och SÅcalc

Tekniska frågor
Alla frågor om hur exceltilläggen SÅindex och SÅcalc fungerar, hur de installeras och liknande.
Lars Aspholmer
Lars Aspholmer AB
Borås
lars@larsaspholmer.se
070-662 70 46
Distribution
Frågor som rör distribution, fakturor, register och liknande
Lena Åsegård
Lars Aspholmer AB
Borås
programservice@akeri.se
070-699 23 58

SÅwebbkalkyl och SÅklimatkalk

e-brev
transportekonomi@akeri.se
telefon
010-510 03 03
Bli medlem