INDEXTAL - KOSTNADSLAG

Indextal för kostnadsslag som ingår i serier T08

Här publicerar vi indextal för förarkostnad och diesel. De två viktigaste kostnadslag som ingår i de sammanvägda typtransportserierna T08.

SCB fastställer också indextal som visar kostnadsutvecklingen för en rad mindre kostnadsslag i T08 serierna. Exempelvis däck, räntekostnad och reparationer. Uppgifter för dessa kostnadslag redovisas inte på webben men ingår i prenumeration på SÅindex 5 och Indexpress.

På den här webbplatsen publiceras uppgifterna med viss eftersläpning jämfört med när talen fastställs av SCB. Vill ni veta indextalen direkt de fastställts så måste ni köpa en prenumeration.

Bli medlem