INDEX - ANVäNDA INDEX

Använda index i prisöverenskommelser

Arbetsgången

Inför en ny affär med en enkel och okomplicerad priskonstruktion är det framförallt tre steg som ska genomföras:

1 Precisera vilken ersättning som ska indexregleras

2 Koppla ersättningen till lämpligt index

3 Bestämma textformuleringar som ska användas i avtal eller offert.

När transporterna påbörjats och det är dags för reglering av priser tillkommer att räkna rätt.

4 Beräkna vad det nya priset blir

Vilken ersättning ska regleras med index?

Ska alla ersättningar indexregleras eller bara vissa? I de enklaste affärerna är transportersättningen ett enda pris. I andra fall kan en ersättning bestå av många delar. Det kan vara en ersättning per transporterat ton, en väntetidsersättning, en kompensation för att lossningen var uppdelad på flera stopp med mera. Självklart måste parterna vara överens om vilka ersättningar som ska indexregleras.

Koppla ersättningen till lämpligt index?

Köpare och säljare vill undvika osäkerhet och då är det bäst om man skapar en indexreglering som gör att ändrade ersättningar faktiskt stämmer med verkligheten i affären. Åkarens kostnader ska ändra sig ungefär lika mycket som indexförändringen. Exakt blir det givetvis aldrig.

Bestäm textformuleringar i avtal och allmänna försäljningsvillkor

En tumregel. När det gäller pengar är det bäst om man har allt skriftligt! Beroende på hur affären görs upp kan indexregleringen beskrivas i ett avtal, i allmänna försäljningsvillkor eller i en offert. Oavsett metod kan det vara krångligt att hitta korta och tydliga formuleringar. Här på webbplatsen hittar ni exempel på texter. Vi ger exempel på vad som bör vara med om en uppgörelse ska beskrivas. Textförslagen är gjorda så att det är relativt enkelt att korrigera de olika styckena så de passar.

Räkna rätt

Ska det bli bra måste matematiken bli rätt också. Indexförändring handlar om att beräkna en procentuell förändring från en basmånad till en avläsningsmånad. Om exempelvis ett indextal var 150,0 vid basmånaden och 165,0 vid avläsningsmånaden så har ökningen varit 15 enheter. I procent blir det 15/150=10%.

När index beräknas exklusive diesel eller när flera olika index är inblandade tillsammans med att det finns ett DMT så är det lätt att det blir fel. Vi har därför ett rätt omfattande avsnitt här på webben där vi går igenom konsten att räkna rätt.

Bli medlem