FöRETAGSEKONOMI - EKONOMI FAKTA

Dieselskatt

Diesel beskattas med en energiskatt och en koldioxidskatt. Belopp för 2016 och 2017 framgår av tabellen nedan.

SkattSkatt per liter 2016Skatt per liter 2017
Energiskatt2,3552,490
Koldioxidskatt3,2043,237
Totalt5,5595,727

Uppdaterad 2016-12-12 LÅ

Nyckeltalsanalys

Den svenska åkerinäringen är en bransch med lång historia och av kritisk betydelse för samhällets funktion. Intresset från media och övrig omvärld är tidvis mycket stort, men den allmänna kunskapsnivån om branschens förutsättningar kan alltid förbättras. Fakta är en förutsättning för konstruktiv diskussion. Sveriges Åkeriföretag har därför tagit fram en nyckeltalsanalys för branschen. Analysen speglar utvecklingen från 1997 till 2015. Syftet med rapport är att belysa branschens ekonomiska och finansiella utveckling.

Analysen finns att ladda ner med en länk i högerspalten.

Uppdaterad 2016-12-20 LÅ

Vägavgifter 2017

Vägavgiften för tunga fordon ökar från januari 2017. Nya avgifter framgår av tabellen nedan. Fordon med draganordning betalar alltid avgift som anges i gruppen med fyra eller fler axlar.

20162017
Antal axlarAvgasklassVägavgift kr/årVägavgift kr/år
Högst treEuro 08 7299 209
Högst treEuro 17 7298 154
Högst treEuro 2 eller renare6 8197 194
Fyra eller flerEuro 014 09414 869
Fyra eller flerEuro 112 70313 430
Fyra eller flerEuro 2 eller renare11 36611 991

Uppdaterad 2016-12-12 LÅ

Bli medlem