INDEXTAL - T16SAE3

Indextal för indexserierna T92SÅE2 och T16SÅE3, blandade lokala och regionala transporter

Indexserien T92SÅE2 kommer att avvecklas. Serien kommer att distribueras till alla som prenumererar till och med december 2016. SCB fortsätter att fastställa indextalen under 2017 men talen kommer inte att distribueras med automatik till de som prenumererar på Indexpress och SÅindex 5. Den som behöver serien T92SÅE2 under 2017 måste kontakta Sveriges Åkeriföretags programsupport.

Den nya serien T16SÅE3 har startmånad januari 2016 med indextal 100,0, Indextal kommer att publiceras här från och med slutet av april.

T16SÅE3 kommer att fastställas både med och utan diesel.

Bli medlem