AKTIVITETER - RENHåLLARTRäFFEN

Renhållarträffen

Renhållarträffen

Renhållarträffen är till för åkeriföretag och kommuner sysselsatta med renhållningsfrågor.

 

Sveriges Åkeriföretags Renhållarträff har anor sedan 1960-talet och enligt traditionen äger träffen rum sista fredagen i november varje år. Renhållarträffen består av två delar: Konferensen äger rum på Näringslivets hus på dagen och därefter festmiddag på Grand Hôtel i Stockholm. 

 

 

RENHÅLLARTRÄFFEN FÖR 50:E ÅRET 2017!

 

Renhållarträffen går i år av stapeln för 50:e året i rad. Boka redan nu in fredagen den 24 november. Vi samlar entreprenörer och kommuner för att diskutera och utveckla renhållningsfrågorna. Alla som sysslar med renhållningsfrågor, både åkerier och kommuner, är välkomna.

Vi kommer att vara på Näringslivets hus i Stockholm under konferensdelen och därefter sedvanlig middag på Grand hotell.

Planeringen pågår och mer information kommer här vartefter det är klart.

Mer information: kontakta Jonas Holmqvist eller Ingemar Resare: 010-510 54 00

Anmäl dig via denna länk.  

 

Programmet i korthet:

Naturvårdsverket, var går gränsen för jämförligt hushållsavfall 

Weine Wiqvist, Avfall Sverige, Var går gränsen för jämförligt hushållsavfall för Avfall Sverige?

Jonas Åkerman KTH, livscykelanalyser

Karin Eberlé, Hållbar stadsutveckling i Kenya med betoning på avfall

Stef Cornelis Transport & Environment, Förnybara bränslen ur ett Europeiskt perspektiv

 

 

 

Bli medlem