HALLAND - MEDLEMSTIDNING

Medlemstidningen Hallandåkaren är en viktig kommunikationskanal till alla medlemmar, samarbetspartners, beslutfattare, media med flera. Vi informerar om vad som sker inom regionen Halland och i landet beträffande åkerinäringen.

 

 

Bli medlem