GOTLAND - MEDLEMSTIDNING

Vi planerar att ge ut en regional tidning för Gotland med 4 nummer per år. Har du något att berätta som kan vara intressant för kollegorna på Gotland så kontakta Regionchefen Crister Persson på 070 - 108 82 74.

Bli medlem