GäVLEBORG - SERVICEBOLAGET

Gävleborgs Åkeriservice AB

Bolaget bedriver serviceverksamhet för medlemmar inom Åkeriföreningen Gävleborgsåkarna, samordnar transportförmedling och försäljning, förhandlar om och förmedlar inköp och försäljning av transportredskap och drivmedel samt medverkar vid finansiering av inköp och försäljning därav. Verkställer undersökningar och utredningar i och för åkerinäringen företagsekonomiska frågor.

Bli medlem