PRESS & OPINION - PRESSRUM

Pressrum

Pressrum

Här hittar du presskontakter, pressbilder på kontakt- och talespersoner, logotyper, pressmeddelanden, remissvar och andra skrivelser. Här kan du också ta del av Åkeribarometern som mäter konjunkturläget inom svensk åkerinäring.

 

I organisationen har vi tolv regionkontor som ansvarar för omvärldskontakt i regionala frågor.

Du hittar kontaktuppgifter till respektive kontor under Regioner i menyn.

 

Omfattande kompetensbrist i åkerinäringen

[2017-06-27 09:02]- Nära 2500 utbildningsplatser underkändes i och med det, vilket bidrar till det stora rekryteringsbehovet i åkerinäringen. Undersökningen vi låtit göra bekräftar de indikationer vi fått i samtal med våra medlemmar, och inför semestertider blir läget än mer ansträngt. Det betyder att vi har en omfattande kapacitetsbrist ute i landet, fortsätter Mats.Läs mer »

EU-lagpaket för vägtransporter

[2017-05-31 09:43]Idag förväntas EU-kommissionen släppa ett lagpaket för vägtransportsektorn. De omfattande lagförslagen och -ändringarna rör bland annat konkurrensen på den inre marknaden, fossiloberoende och arbetsrättsliga frågor. Sveriges Åkeriföretag manar tillsammans med flera västeuropeiska åkarorganisationer till samsyn och harmonisering över gränserna för en sund och attraktiv transportmarknad. Läs mer »

Konstruktivt möte för att motverka terrordåd

[2017-05-22 09:10]Sveriges Åkeriföretag närvarade vid infrastrukturministerns möte där bransch, fack och myndigheter inbjudits till uppföljande samtal om hur vi kan ta gemensamma krafttag mot framtida risker. Mötet hade sin grund i det terrordåd som skedde med lastbil, på Drottninggatan i Stockholm, för ett antal veckor sedan. Läs mer »

Norge väljer Fair Transport

[2017-05-04 02:00]Den särskilda uppförandekoden: Fair Transport lockar fler länder. Nu vill även det norska lastbilsförbundet NLF, med 4000 medlemmar gå med i Fair Transport som andra land. De kommer att följa samma åtaganden som de svenska åkerierna.Läs mer »

100 år och fortfarande på väg

[2017-05-03 02:00]Sveriges Åkeriföretag fyller 100 år. Sedan 1917 har organisationen varit åkeriernas röst i samhället med syfte att påverka och förbättra näringens villkor. Den 4 maj firas jubiléet med en helspäckad kongress i Halmstad, med Anders Ygeman som särskild hedersgäst.Läs mer »

Åkerinäring i högkonjunktur

[2017-05-02 09:47]Sveriges Åkeriföretags konjunkturbarometer för kvartal 1 visar på de i snitt högsta värdena på fem år. Att åkerinäringen går på högtryck hänger tätt ihop med byggboomen i Sverige. Efterfrågan på transporter av byggmaterial och även bygg- och anläggningstransporter driver på åkerinäringen. En tydlig effekt syns även på prisbilden, där andelen företag som ser högre försäljningspriser ökat kraftigt.Läs mer »

Fel att fokusera på överflyttning från väg

[2017-04-18 02:00]Regeringen lyfter i vårbudgeten att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Sveriges Åkeriföretag är positiv till klimatsatsningen men menar att fokus är fel.Läs mer »

Ett fruktansvärt dåd

[2017-04-07 02:00]Sveriges Åkeriföretag har med bestörtning tagit del av uppgifterna om det fruktansvärda dåd som skett i centrala Stockholm idag.  − Vi och våra medlemmar skickar vårt varmaste deltagande till alla som drabbats av denna händelse, säger Mikael Nilsson, ordförande.Läs mer »

Hållbarhetsredovisning av uppförandekoden Fair Transport

[2017-03-29 10:49]Sveriges Åkeriföretag har som första branschorganisation låtit granska en uppförandekod. Det är unikt att hållbarhetsredovisa effekterna av en uppförandekod, och syftet är att mäta hur Fair Transport påverkat branschen. Fair Transport är ett frivilligt åtagande i syfte att aktivt arbeta mot bättre trafiksäkerhet, lägre klimat- och miljöpåverkan och socialt ansvarstagande.Läs mer »

Nytt program mot brott är välkommet

[2017-03-27 02:00]Nyligen presenterade regeringen ett nytt nationellt brottsförebyggande program: ”Tillsammans mot brott”. − Målet: att uppklarningsgraden av brott ska gå upp skulle direkt få en positiv effekt på transportnäringen, säger Erika Svanström, kommunikationschef vid Sveriges Åkeriföretag.Läs mer »

Effektiva transporter viktigt för infrastrukturen

[2017-03-24 01:00]Idag presenterade regeringen åtgärdsplanen för infrastruktursatsningarna. Sveriges Åkeriföretag håller med regeringen om att utvecklingen av infrastrukturen är viktig för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.Läs mer »

Fler rattfyllerister fast i kontroller är både bra och dåligt

[2017-03-14 12:32]Kustbevakningen flaggar för att antalet rattfyllerister som åkt fast i kontroll, ökar. Under 2016 minskade antalet kontroller och då minskade också antalet som blåst positivt i nykterhetskontroll. Det är alltså inte de faktiska nivåerna som minskat, utan frånvaron av kontroller, som påverkat fjolårets låga resultat. 960 000 kontroller av nykterhet utfördes förresten förra året, mot år 2009 då 2,9 miljoner utandningsprov genomfördes. Nu reagerar Sveriges Åkeriföretag och Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, på situationen.Läs mer »

Åkarnas utsläpp minskar men de kan inte köra på luft

[2017-03-06 15:43]Nyligen redovisade Trafikverket siffror som visar att vägtrafikens utsläpp minskat med fem procent under år 2016. För lastbilstrafikens del är förklaringen tillgången på förnybara drivmedel, främst HVO. Det råder brist på råvaran, varför biodrivmedlet ensamt inte kan vara lösningen. Om den tunga trafiken ska klara Sveriges miljömål är därför flera samverkande åtgärder viktiga, kommenterar Sveriges Åkeriföretag.Läs mer »

Orealistiska förslag i vägslitageutredningen

[2017-02-28 14:50]Regeringens utredare har idag överlämnat sin utredning om vägslitageskatt, som redan avfärdats av ansvarigt statsråd, finansminister Magdalena Andersson.  Lastbilar om minst 12 ton var aktuella i förslaget och skattenivån skulle motsvara mellan 3,8–16,9 kronor per mil, beroende på lastbilens egenskaper, och föreslogs omfatta både statliga och kommunala vägar. Läs mer »

Orealistiska förslag i vägslitageutredningen

[2017-02-28 14:00]Utredaren har i sitt förslag skrivit att både statliga och kommunala vägar och gator ska omfattas av lagförslaget, och därmed beskattas. För fordon om minst 12 ton skulle skattenivån vara mellan 3,8–16,9 kronor per mil, beroende på lastbilens egenskaper, enligt utredningen.  Det faktiska vägslitaget motsvarar  0,9 miljarder kronor enligt en färsk rapport. Vägslitageskattekommitteens förslag, som nu har stoppats, skulle vara ett dyrt och komplicerat sätt att ta in betydligt mer pengar till statskassan än tunga fordons vägslitage förorsakar.Läs mer »

HAR DU BETALAT FÖR MYCKET FÖR DIN LASTBIL?

[2017-02-21 13:53]Byrån har ett mycket gott rykte som en av Europas främsta på att driva kompensation-och skadeståndsärenden vid olagliga kartellbildningar. Sveriges Åkeriföretag är inte involverade i processen, utan rekommenderar Hausfeldt och deras hemsida som är speciellt framtagen för just svenska åkerier. https://www.truckcartel.fr/sv/Läs mer »

Ny dom - Halva priset för medveten manipulation

[2017-02-10 14:08]Strax före årsskiftet meddelades en dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande användande av en icke besiktad färdskrivare, mål nr 881-15. Domen fick i ett slag dramatiska konsekvenser när det gäller sista besiktningsdag för färdskrivare. Den som missar en tidsfrist på besiktningen kan få en sanktionsavgift på 200 000 kronor, vilket är maxbeloppet. Läs mer »

RÄTTELSE - Åkerinäringen får ta oförtjänta smällar i hamnkonflikten

[2017-02-09 19:46]Att den bekymmersamma och långvariga hamnkonflikten hos APM Terminals containerterminal i Göteborgs hamn slår hårt mot svenska företag som importerar och exporterar varor är allmänt känt. Sex av tio containrar som importeras eller exporteras till eller från Sverige går genom Skandinaviens största hamn - Göteborg. Men den långvariga konflikten med strejker slår även hårt mot åkerinäringen, som drabbas av långa väntetider och ovisshet kring transporter av containrar till och från APM Terminals i Göteborgs hamn.Läs mer »

Åkerinäringen får ta oförtjänta smällar i hamnkonflikten

[2017-02-09 11:01]Att den bekymmersamma och långvariga hamnkonflikten hos APM Terminals containerterminal i Göteborgs hamn slår hårt mot svenska företag som importerar och exporterar varor är allmänt känt. Sex av tio containrar som importeras eller exporteras till eller från Sverige går genom Skandinaviens största hamn - Göteborg. Men den långvariga konflikten med strejker slår även hårt mot åkerinäringen, som drabbas av långa väntetider och ovisshet kring transporter av containrar till och från APM Terminals i Göteborgs hamn.Läs mer »

Alkobommar i hamnar skapar möjligheter

[2017-02-02 13:03]Trafikverket föreslår att anläggningar för nykterhetskontroller ska införas på samtliga hamnar med förarbunden färjetrafik samt vid Öresundsbron. − Äntligen ser vi konkreta åtgärder på ett problem som varit välkänt både för myndigheter och bransch under en lång tid, säger Patrick Magnusson, trafiksäkerhetsexpert vid Sveriges Åkeriföretag. Läs mer »

Ny film om En vecka utan lastbilar

[2017-02-02 12:34]− Filmen visar på stoltheten i att vara del av en viktig pusselbit i samhället.  Nu hoppas vi att filmen visas vitt och brett och används som stöd för att beskriva för myndigheter, skolelever och allmänhet hur mycket lastbilsåkerier betyder för deras vardagsliv, och att detta är blodomloppet i transportsystemet, säger hon.Läs mer »

Transportstyrelsen behöver en nystart

[2017-01-20 16:51]Sveriges Åkeriföretag förväntar sig att regeringen hanterar frågan om ny GD för Transportstyrelsen med hög hastighet eftersom det finns en lång rad utredningar på vägtrafikområdet som behöver hanteras utan att tappa styrfart. Även om övrig personal finns på plats så behöver verksamheten en tydlig ledare med mandat och pondus.Läs mer »

”Överraskande ge Eliasson nytt förtroende”

[2017-01-20 16:19]–  Vi är mycket bekymrade över de brott som sker mot transporter på väg och arbetar aktivt med en transportsäkerhetsgrupp, men är också oroade över annan brottslighet som fått alltför fritt spelrum i ett land där trafikpolisen och utredningsresurserna inte alls räcker till. Polisen är skadeskjuten, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.Läs mer »

Transportstyrelsen behöver en nystart

[2017-01-20 15:27]Sveriges Åkeriföretag förväntar sig att regeringen hanterar frågan om ny GD för Transportstyrelsen med hög hastighet eftersom det finns en lång rad utredningar på vägtrafikområdet som behöver hanteras utan att tappa styrfart. Även om övrig personal finns på plats så behöver verksamheten en tydlig ledare med mandat och pondus.Läs mer »

Tre förslag för att stävja skattefusk i åkerinäringen

[2017-01-03 14:57]Idag skriver SvD om åkerinäringen som enda bransch där skattefusk ökar. Sveriges Åkeriföretag anser att med ett trafikpolisväsende på knäna, företag under radarn och sekretesslagstiftning som försvårar myndigheters utredning skapas en grogrund för oseriösa företagare. Tillsammans med bl.a. Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har Sveriges Åkeriföretag tagit fram en rad önskemål för att fånga in dem som medvetet bryter mot lagen.Läs mer »

DU kan ha rätt till ersättning från Lastbilskartellen

[2016-12-20 14:02]Sveriges Åkeriföretag har i dagarna skickat ut ett brev till samtliga medlemmar, och informerat att våra medlemmar rekommenderas kontakta den internationella advokatfirman Hausfeld & Co till att utreda om åkerier har betalat för mycket för sina nya köpta eller leasade lastbilar över 6 tons totalvikt under åren 1997-2011. Läs mer »

Vad händer när lastbilen inte når fram till äldreboenden och sjukhus på grund av snöstorm? Dag 2

[2016-11-10 11:13]Sveriges åkeriföretag har tagit fram en rapport om vad som händer, dag för dag, om leveranser inte kan utföras. Vi har snökaos, och lastbilarna kan inte köra överallt för andra dagen i rad. Då händer följande enligt vår rapport, som också används av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Lastbilen utgör samhällets blodomlopp och i stort sett 100 % av alla varor transporteras någon gång i lastbil på väg till mottagaren.Läs mer »

Tre krav för bättre ordning i snöovädret

[2016-11-09 09:53]Första snöovädret på säsongen tycks varje år bli en stor överraskning för många trafikanter, men också för väghållare. Oröjda eller isiga vägar gör att incidenter och olyckor ökar och det blir stopp i trafiken. Halkbekämpning och snöröjning måste därför förstärkas, särskilt på kritiska vägavsnitt som i backar och vägkorsningar. Läs mer »

Brist på rastplatser är ett säkerhetsproblem

[2016-10-14 14:26]Myndigheten för Trafikanalys visar i en rapport som nyligen släppts att det i hela Sverige bara finns två rastplatser med säkra uppställningsplatser för lastbilar. En trygg och säker uppställningsplats är enligt Trafikanalys definition en plats som tillåter och är lämplig för längre tids lastbilsparkering och där åtgärder för utökad säkerhet vidtagits och där chaufförerna känner sig trygga.Läs mer »

RÄTTELSE 74-ton välkommet

[2016-10-04 11:55]I veckan presenterade regeringen ett förslag om att införa 74-tonsfordon. Det ska ingå som en del i ett större paket av åtgärder som planeras. Det framgår inte när beslutet tas i riksdagen, men ska träda i kraft i mars år 2017. Förslaget tycks fokusera på stråk som saknar järnväg idag.  En generellt ökad tillåten bruttovikt på 74 ton för godstransport på väg är en del av lösningen för att möta samhällets behov och förenklar effektiva transporter samtidigt som de minskar negativ påverkan inom miljö, infrastruktur och trafiksäkerhet.Läs mer »

74-ton välkommet

[2016-10-04 10:25]I veckan presenterade regeringen ett förslag om att införa 74-tonsfordon. Det ska ingå som en del i ett större paket av åtgärder som planeras. Det framgår inte när beslutet tas i riksdagen, men ska träda i kraft i mars år 2017. Förslaget tycks fokusera på stråk som saknar järnväg idag.  En generellt ökad tillåten bruttovikt på 74 ton för godstransport på väg är en del av lösningen för att möta samhällets behov och förenklar effektiva transporter samtidigt som de minskar negativ påverkan inom miljö, infrastruktur och trafiksäkerhet.Läs mer »

Einzigartiger Bericht zur finanziellen Entwicklung schwedischer Straßentransporte

[2016-09-27 11:58]Der Verband schwedischer Transportunternehmen gibt neue Kennzahlen zur Profitabilität, zu beständigem Wachstum und hohen Arbeitskosten bekannt. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsberatung ‚Rementum‘, die auf dem Gebiet der Straßenschwerlastverkehre spezialisiert ist, konnten zwischen 2006 und 2010 über 10 Jahre Daten des Güterverkehrs ausgewertet werden. Von den 6479 ausgewerteten Unternehmen waren 3500 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH*). Der Bericht ist weitaus detaillierter als die jedes Jahr offiziell veröffentlichten Statistiken. Mit der Einteilung in unterschiedliche Sektoren, wie Langstreckenkosten und Baustellen ist der Bericht einzigartig in diesem Segment.Läs mer »

Svensk åkerinäring debatterar beställaransvar

[2016-09-22 09:00]Idag samlas politiker, transportköpare och åkeriföretagare i Malmö för att delta i en transportpolitisk debatt om en av de hetaste frågorna för svenska vägtransporter just nu: lagen om beställaransvar. Frågan är om beställaransvaret är nyckeln till ordning och reda i transportbranschen eller om den nya lagen kommer bli lika kraftlös som den vi har idag.Läs mer »

Regeringens budget saknar stuns

[2016-09-21 16:33]Budgetpropositionen för 2017 föreslår en höjd energiskatt på diesel om 53 öre per liter. Energi- och koldioxidskattesatserna för bensin och dieselbränsle ska också räknas upp med ett schablonbelopp, utöver de höjda punktskatter på drivmedel som riksdagen redan beslutat om. Vidare meddelas att regeringen, trots pågående utredning, vill införa vägslitageskatten.Läs mer »

Unique report of Swedish road transports’ financial development between 2006 and 2015

[2016-09-20 13:53]The Swedish Association of Road Transport Companies is releasing key figures showing profitability, steady market growth and high labor costs. Research and management consultant Rementum, specializing in heavy road transport market intelligence, used ten years of road freight data thus covering the development between 2006 and 2015. Of the 6479 companies studied, 3500 were limited companies*. The report is more focused and detailed than the public official statistics released annually. Specifically, the breakdown into sectors such as long distance haulage and construction is unique of its kind.  Läs mer »

Skogstransporter visar negativ trend jämfört med övriga branschen i färsk rapport

[2016-09-20 11:32]Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med analysföretaget Rementum tagit fram en unik nyckeltalsundersökning baserat på 10 års branschsiffror kring ekonomisk status och utveckling mellan år 2006-2016. 6479 företag har ingått i analysen och huvuddelen som granskats är aktiebolag. Rapporten är mer fokuserad och detaljerad än exempelvis den statistik som myndigheten för Trafikanalys publicerar vartannat år. Den syftar till att belysa olika verksamhetsområden såsom skog- och flistransporter, ett dominerande transportområde ibland annat Småland. Läs mer »

Svensk åkerinäring debatterar beställaransvar

[2016-09-19 16:06]Idag samlas politiker, transportköpare och åkeriföretagare i Malmö för att delta i en transportpolitisk debatt om en av de hetaste frågorna för svenska vägtransporter just nu: lagen om beställaransvar. Frågan är om beställaransvaret är nyckeln till ordning och reda i transportbranschen eller om den nya lagen kommer bli lika kraftlös som den vi har idag.Läs mer »

Oväntade siffror för åkerinäringen 2006 - 2015

[2016-09-13 00:30]Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med analysföretaget Rementum tagit fram en unik nyckeltalsundersökning baserat på 10 års branschsiffror kring ekonomisk status och utveckling mellan år 2006-2016. 6479 företag har ingått i analysen och huvuddelen är aktiebolag. Rapporten är mer fokuserad och detaljerad än exempelvis den statistik som myndigheten för Trafikanalys publicerar vartannat år. Den syftar till att belysa olika verksamhetsområden såsom bygg-och anläggning samt fjärrtransporter för att nämna några.Läs mer »

Utan åtgärder kommer svensk poliskår stå helt utan kunskap om tunga transporter

[2016-08-31 17:05]-          Av cirka 30 000 anställda inom polismyndigheterna i Sverige är 187 trafikpoliser. Det motsvarar några promille av de poliskåren. Med nuvarande takt kan svensk polis stå utan specialistkompetens för tung trafik inom sju år om inget görs (beräknat på faktisk minskning sedan 1980-talet), säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.Läs mer »

Felaktig statistik om dödsolyckor med lastbil

[2016-08-12 13:55]De senaste dagarna har TT rapporterat om ökat antal dödsolyckor med tung trafik inblandad. Statistiken som anges är inte jämförbar med statistiken från tidigare år. Sedan 2010 tas bland annat självmord bort från statistiken. Felaktigt tolkad statistik ger sken av en mörk verklighet, menar Sveriges Åkeriföretag.Läs mer »

Undantag från kör-och vilotiderna måste förlängas

[2016-08-08 11:00]Olyckan på Södertäljebron skapar fortsatt långa förseningar i Sveriges viktigaste trafikled. Det av Transportstyrelsen utfärdade undantaget från kör-och vilotiderna upphörde gälla den 29 juli. I en skrivelse kritiserar Sveriges Åkeriföretag beslutet som motiverats med att trafikstörningen och den förändrade färdtiden nu är känd.  Läs mer »

Sveriges Åkeriföretag i Almedalen

[2016-06-30 11:26]Tillsammans med Naturskyddsföreningen och Preem arrangerar vi ett seminarium om kvotplikt för inblandning av fossilfria bränslen i fossila drivmedel. Miljörörelsen, transportnäringen och drivmedelsbranschen efterfrågar ökad produktion av biodrivmedel, varför är inte politikerna med på tåget? Hur skulle en kvotplikt påverka branschaktörerna, och vilka råvaror kan användas? Vad är deras råvarornas påverkan respektive inverkan på klimat och miljö? Läs mer »

Hur mycket sliter trafiken på vägen?

[2016-06-21 08:32]Utredningen visar att tre fjärdedelar av vägslitaget beror på andra orsaker som t.ex. brister i underhåll, försenat underhåll, byggfel med underdimensionering, brist på planfräsning före asfaltering, åldring och oxidation av asfalt, otillräcklig dränering, tjälsprickor och tjäldeformationer, sättningar i undergrund. Vägslitageskatteutredningen har diskuterat att ta in 4 miljarder kr från åkerinäringen till statskassan.Läs mer »

RÄTTELSE Vägslitageskatten ska täcka hål i statskassan istället för i vägen?

[2016-06-17 13:16]Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi cirka 6500 medlemmar.Läs mer »

Vägslitageskatten ska täcka hål i statskassan istället för i vägen?

[2016-06-17 12:18]Redan idag betalar en timmerlastbil 600 000 kr i bränsleskatt per år, och vägskatteutredningens förslag innebär ytterligare 500 000. Utredningen som WSP gjort visar att vägslitaget från tunga fordon på det statliga vägnätet innebär kostnader om 0.91 miljarder kronor per år. Förslaget som nu ligger skulle innebära intäkter som vida överstiger underhållsbehovet. Läs mer »

Nordisk färdplan mot fossilfrihet

[2016-06-03 02:00]De nordiska länderna har ibland andra förutsättningar än resten av Europa. Det ser vi inte minst i Europas inställning till biodrivmedel. Ett land med rik skogsindustri ser potentialen i att producera förnybart för transportsektorn. Många andra EU-länder ser biodrivmedel i termer av markanvändning och ohållbar konkurrens med matproduktion. En av Sveriges viktigaste uppgifter är att tydligt markera att det går att göra hållbara biodrivmedel av skogsråvara, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag.Läs mer »

Tungt och långt samt bränslet lösningen för fossilfrihet

[2016-05-31 09:02]Energimyndigheten bjöd in till att lämna förslag på prioriterade områden och åtgärder i arbetet med att ta fram en strategi för en fossilfri transportsektor. Två viktiga faktorer för åkerinäringens förutsättningar att uppnå fossilfrihet är effektivare transporter genom längre och tyngre fordon, samt tillgången på hållbart biodrivmedel. Många enskilda åtgärder bidrar till lastbilens energieffektivitet, menar Sveriges Åkeriföretag.Läs mer »

Ny frontfigur för Kollegahjälpen

[2016-05-30 15:31]Nu tar Göran Danielsson, till vardags branschansvarig hos Sveriges Åkeriföretag Norr, över uppdraget som projektledare för Kollegahjälpen efter Annika Persson. Kollegahjälpen är ett nätverk av åkeriföretagare och lastbilsförare som ställer upp för att hjälpa lastbilsförare som har varit inblandade i en trafikolycka eller ett rån, att bearbeta sina upplevelser och kunna gå vidare i livet. Läs mer »

Orimliga sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotiderna ute på remiss - rättelse

[2016-05-30 11:18]Transportstyrelsens förslag om ändringar i kör- och vilotiderna är ute på remiss. De går långt över vad som krävs enligt EU:s regler, hänvisar till en förordning som ännu inte är beslutad och skulle innebära oflexibla och orimliga sanktioner. Sveriges Åkeriföretag vill påminna om Transportstyrelsens näringspolitiska uppdrag att verka för att svenska företag får en förstärkt konkurrenskraft.Läs mer »

Orimliga sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotiderna ute på remiss

[2016-05-30 09:04]Transportstyrelsens förslag om ändringar i kör- och vilotiderna är ute på remiss. De går långt över vad som krävs enligt EU:s regler, hänvisar till en förordning som ännu inte är beslutad och skulle innebära oflexibla och orimliga sanktioner. Sveriges Åkeriföretag vill påminna om Transportstyrelsens näringspolitiska uppdrag att verka för att svenska företag får en förstärkt konkurrenskraft.Läs mer »

99 och nedräkning till 100 år med Sveriges Åkeriföretag

[2016-05-18 17:07]- Åkerinäringen står inför spännande utmaningar när det gäller marknad, teknikutveckling och fokus på hållbarhet, inte minst från politiskt håll. Under våra dagar i Göteborg i samband med årsmötet kommer vi att blicka framåt och ta del av morgondagens teknik, som i praktiken redan är här, säger Mikael Nilsson, ordförande för Sveriges Åkeriföretag.Läs mer »

Lidköping och Skövde toppar länets liga för Fair Transport-upphandlingar

[2016-05-09 16:02]I Skaraborg är andelen upphandlade transporter från leverantörer med Fair Transport något lägre (13,4 %) än i hela landet (17,7%). Andelen medlemsföretag som inte är Fair Transport och gör offentliga affärer är dock större, 34,9 % mot 21,3% för hela landet. Andelen företag med Fair Transport är marginellt större med 8,6 % (8,1 %) i länet jämfört med riksgenomsnittet. Den 10 maj kommer utbildningsturnén till Skaraborg för att erbjuda en unik kompetensinvestering för transportupphandlare som vill ta ett större ansvar för sina transportköp. Läs mer »

De nordliga länen gynnar småföretag visar analys

[2016-05-02 10:26]På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag har DoubleCheck, expertföretag på offentliga affärer, gjort en analys över hur många kommuner, landsting och andra myndigheter som köper transporter enligt Fair Transports ställningstagande för sunda transporter från sunda företag. Norra Sveriges offentliga verksamheter är duktiga på att gynna småföretagare. Hela 92,9% av antalet leverantörer är Mikro- eller Småföretag när det gäller Fair Transport-upphandlingar. Snittköpen i Region Norr är överlag något lägre än i övriga landet förutom när det gäller medlemsföretag som inte är Fair Transport. Ingen av de fyra landstingsregionerna i norr når en topp 10-placering bland landstingen. Den toppas idag av region Örebros landsting. Jumboplatsen tar Landstinget Västernorrland med 1,24 % Fair Transport.Läs mer »

Enighet om tillämpning inom vägtransport

[2016-04-26 13:10]Under en debatt på temat om regeltillämpning presenterades den gemensamma ståndpunkten. Initiativtagare är företrädare för den internationella vägtransportunionen, den nordiska och nederländska åkerinäringen samt Euro Contrôle Route, en samarbetsorganisation för bättre vägtransporter. Budskapet är att ny lagstiftning inte behövs, men den befintliga måste följas upp.Läs mer »

Rimligt att transportköpare har alkolås vid grinden

[2016-04-25 16:18]Sveriges Åkeriföretag och MHF har, vid ett flertal tillfällen, påpekat för myndigheter och politiker att det behövs nykterhetskontroller och alkoholbommar, fler civilanställda (bilpektörer) och uniformerad polis på väg, alkolås i fordon, mer medvetna och noggranna transportköpare samt att Nollvisionen åter får högsta prioritet. Med allt fler transporter på väg kan inte nuvarande utveckling fortgå – allt färre trafikpoliser, bortmonterade alkobommar och ingen myndighet med uttalat ansvar för trafiksäkerhetsabetet. Branschen har fått nog. Nu måste transportköpare hjälpa till för att ta ett gemensamt ansvar att stoppa rattfylleriet redan vid grinden. Läs mer »

Västra Götaland lägre än landsgenomsnittet på hållbara transporter

[2016-04-25 09:41]Västra Götaland lägre andel Fair Transport än resten av landet På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag har DoubleCheck, expertföretag på offentliga affärer, gjort en analys över hur många kommuner, landsting och andra myndigheter som köper transporter enligt Fair Transports ställningstagande för sunda transporter från sunda företag. I Göteborg idag den den 25 april presenteras hela listan över vem som är bäst på att prioritera transporter från Fair Transport-företag. Sveriges Åkeriföretag genomför en landsomfattande utbildningsturné i samarbete med bland andra Upphandlingsmyndigheten. Syftet är att underlätta för alla som gör transportköp inom offentlig sektor att köpa hållbarare transporter. Att köpa transporter från leverantörer som är ett Fair Transport företag är ett tydligt bevis på ett bra transportköp. Läs mer »

Sverige kan visa vägen i kvotpliktsfrågan

[2016-04-20 16:55]Idag hölls ett seminarium i riksdagen om kvotplikt och åkerinäringens möjligheter till klimatneutralitet. Hur en kvotplikt ska utformas för att värna om svensk konkurrenskraft och samtidigt uppnå rejäla minskningar i CO2-utsläpp diskuterades. Arrangörer var Naturskyddsföreningen, Sveriges Åkeriföretag och 2030-sekretariatet. Riksdagsledamöterna Anders Åkesson (C) och Pia Nilsson (S) bjöd in och modererade. Läs mer »

Europaparlamentet tar strid för social dumping

[2016-04-08 11:30]Igår röstade Transportutskottet i Europaparlamentet igenom ett förslag där svenske ledamoten Jens Nilsson (S) varit rapportör. Transportutskottet tar därmed klart ställning mot social dumping i och med uppmaningen till kommissionen att se över cabotageregler och kombitrafiksdirektivet. Sveriges Åkeriföretag välkomnar tydligare och bättre anpassade regler för en sund transportnäring.Läs mer »

Sveriges Åkeriföretag granskar offentliga upphandlingar

[2016-03-14 08:10]På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag har DoubleCheck, expertföretag på offentliga affärer, gjort en analys över hur många kommuner, landsting och andra myndigheter som köper transporter enligt Fair Transports ställningstagande för sunda transporter från sunda företag. I Stockholm den 15 mars, kommer hela listan över vem som är bäst på att prioritera transporter från Fair Transport-företag presenteras. Stockholms läns landsting utmärker sig i undersökningen[1].Läs mer »

Sveriges Åkeriföretag granskar offentliga upphandlingar

[2016-03-11 15:42]På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag har Doublecheck, expertföretag på offentliga affärer, gjort en analys över hur många kommuner, landsting och andra myndigheter som köper transporter enligt Fair Transports ställningstagande för sunda transporter från sunda företag. Analysen visar bland annat exempel på ful- och felköp, det vill säga när offentliga verksamheter valt att göra affärer med företag som bryter mot upphandlingsreglerna. Läs mer »

Sopig hantering av återvinning

[2016-03-10 08:00]Svt:s uppdrag granskning reportage om sopor som försvinner, sammanblandning av redan sorterat material och tillståndslösa fordon visar ett systemfel. Detta utförs av företag som både saknar trafiktillstånd för fordon och kör över seriösa branschkollegor. Ett oacceptabelt sätt att sköta affärerna på, menar branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag, som har många medlemmar i renhållningsbranschen. Läs mer »

Den svenska avtalsmodellen i farozonen

[2016-03-08 13:41]Idag presenterar EU-kommissionen ett förslag till ett lagpaket för mobila arbetstagare. Det är välkommet med tydliga regler för sociala förhållanden inom vägtransportområdet, som kan bidra till ett förtydligande i cabotagereglerna. Samtidigt måste vi värna om förhållandet mellan arbetsmarknadens parter. Läs mer »

Har transportmiljöpolitiken styrfart?

[2016-03-04 10:54]- Är regeringen för kvotplikt? Det vore ett kostnadseffektivt ekonomiskt steg, menar vi i Sveriges Åkeriföretag, för en fortsatt utveckling av biobränslen. Menar Romson något annat, vill vi poängtera att och varför vi hellre ser kvotplikt än koldioxidskatt, säger Tove Winiger, samhällspolitiskt ansvarig i Sveriges Åkeriföretag.Läs mer »

Skatteundersökning välkomnas av transportbranschen

[2016-03-03 13:19]Sveriges Åkeriföretag ingår tillsammans med bland annat Skatteverket i Stora branschgruppen, ett samarbete mellan branschorganisationer, fack och myndigheter, där organisationerna samarbetar kring gemensam agenda och påverkar politiken. Sveriges Åkeriföretag har också avstämning med Skatteverkets förebyggande verksamhet för att hjälpa näringen att göra rätt och riktigt.Läs mer »

Infrastrukturens väg framåt i gungning

[2016-03-01 09:49]Sveriges Åkeriföretag stödjer det transportpolitiska målet om samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Men det innebär att transportsystemet måste vara robust, tillförlitligt och säkert. Även där vägen ofta är det enda alternativet. Detta säger Sveriges Åkeriföretag i sitt remissvar till Trafikverkets inriktningsunderlag.Läs mer »

Fritt fram för utbildningsfusk?

[2016-02-24 10:46]Svensk Åkeritidning rapporterar om ett utbildningsföretag som utfärdar kursintyg för YKB utan att kursen faktiskt genomgåtts. Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag rasar. Nu får Transportstyrelsen ta tag i dessa oseriösa aktörer, vi har anmält missförhållanden flera gånger, säger Mats Andersson, utbildningschef i Sveriges Åkeriföretag. Läs mer »

Kvotplikt skapar rätt förutsättningar

[2016-02-22 09:27]Euroklassningssystemet har bidragit till en minskning av lastbilars miljöpåverkan genom reglering av utsläpp av miljöfarliga ämnen. Växthusgasutsläpp regleras inte i euroklassningssystemet, varför strategiska åtgärder för att minska dessa är nödvändiga. En sådan åtgärd är kvotplikt, som också skulle ge bättre förutsättningar vid investering i fordon och anläggningar för framställning av alternativa bränslen.Läs mer »

NLA samlas i Stockholm - rättelse

[2016-02-08 15:51]Den fria rörligheten på den europeiska inre marknaden innebär att våra företag är konkurrensutsatta av företag som tummar på säkerhet, miljökrav och socialt ansvar. Marknaden är överetablerad vilket gynnar dumpade priser, och seriösa företag konkurreras ut av de som inte följer spelets regler. Åkeribranschen som attraktiv arbetsgivare och lönsam näring måste upprätthållas med hjälp av EU:s arbete mot lönedumpning och säkerställande av lika villkor på marknaden.Läs mer »

NLA samlas i Stockholm

[2016-02-08 15:28]Den 10/3-2016 håller Nordic Logistics Association styrelsemöte i Sveriges Åkeriföretags huvudkontor i Stockholm. Det nordiska samarbetet i NLA ligger till grund för påverkansarbetet i Bryssel. Den dansk-svensk-norska styrelsen ses för att diskutera transportmarknadens löner och tillgänglighet, vägskatter och avgifter, miljö och klimat, samt företagares sociala ansvar.Läs mer »

Klampningen kom!

[2014-11-26 01:00]Läs mer »

1-0 i pausen

[2014-04-01 02:00]Läs mer »
Bli medlem