PRESS & OPINION - RåD I AKTUELLA SAKFRåGOR

Råd i aktuella sakfrågor

I de här promemoriorna samlas Sveriges Åkeriföretags ståndpunkter i aktuella sakfrågor, och råd i den, enligt oss, rätta vägen. Frågor och ämnen som samlas här är högt prioriterade av Sveriges Åkeriföretags styrelse, och organisationen arbetar för att de också står högt på beslutsfattarnas dagordning.

 

Promemoriorna kan användas av alla och envar som vill få råd i för oss aktuella frågor, och kontaktuppgifter till aktuell expert finns i dokumentet för vidare rådfrågning. Promemoriorna är inte inbördes rangordnade.

 

Stärkt konkurrenskraft

Senast reviderad

Upphandling 2017-03-22
Kontroller 2017-03-22
Beställaransvar 2017-03-22
Vägskatt 2017-02-27
Internationell konkurrens 2017-03-22
   

Effektiva transporter

 
Fossilfrihet 2017-03-22
Högkapacitetsfordon 2017-02-24
Förnybara drivmedel 2017-02-27
   

trafiksäkerhet

 
Vinterdäck 2017-02-24
Vinterväghållning 2017-02-24
EU-trailers vinterfarlighet 2017-02-24
Vägarnas funktionella brister 2017-02-24
Bli medlem