OM MEDLEMSKAPET - ANSöK OM MEDLEMSSKAP

MEDLEMSANSÖKAN

För ansökan om medlemskap fyll i nedanstående formulär. Innan du skickar ansökan ta del av våra stadgar. Du hittar dem till höger.


Bli medlem i Sveriges Åkeriföretag

Medlemskap i Sveriges Åkeriföretag förutsätter samtidigt medlemskap i en av våra föreningar. Ansökan om medlemskap kan ske genom att fylla i det här formuläret. Om föreningens styrelse godkänner ansökan beviljas medlemskap i föreningen och i Sveriges Åkeriföretag. Medlemsavgift (varierar regionsvis). Grundavgift serviceavgift 3750 kr upp t o m 2 miljoner vid högre omsättning 4250 kr. Rörlig serviceavgift tillkommer på omsättning över 5 miljoner. För att ta del av aktuell regions stadgar klicka på regionens namn i menyn till vänster under Regioner.


Företagsinformation
Ange namn på företaget/firman.
Ange företagets organisationsnummer.
Ange gatunamn och nummer (t.ex Kungsgatan 24)
Övriga upplysningar

PUL

Dina personuppgifter kommer att databehandlas. Genom att underteckna ansökan godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

 

Uppgifterna ovan registreras i organisationens medlemsregister och kommer att användas för administration samt för att sända ut Svensk Åkeritidning, medlemstidningar och annan information från åkeriföreningen, Sveriges Åkeriföretag och våra samarbetspartners.


Jag/vi ansöker härmed om medlemskap i åkeriföreningen och i Sveriges Åkeriföretag samt förbinder mig/oss att följa stadgarna.

Bli medlem