VANLIGA FRåGOR - VINTERVäGHåLLNING OCH KöR- OCH VILOTIDER

Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken om kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstidslag ska tolkas och användas i samband med vinterväghållning i Sverige.

 

Revideringar av regelverket och vår information till medlemmar kommer att uppdateras eftersom nya rättsfall gällande undantag och kör- och vilotidsregler påverkar Transportstyrelsens tolkningar om regelefterlevnad. Utförlig information hittar du på sid 6 i Vinterväghållningsdokumentet (finns under Relaterade filer till höger), vi rekommenderar att du läser denna.

Bli medlem