VANLIGA FRåGOR - KöR- OCH VILOTIDER, VANLIGA FRåGOR

 

Kring kör- och vilotider finns ett komplext regelverk som reglerar hur länge en yrkesförare får köra ett tungt fordon med hänsyn taget till trafiksäkerhet, konkurrens på lika villkor och sociala aspekter för föraren. Här kan du ta del av vanliga frågor och svar.

 

Som inloggad medlem kan du klicka på nedanstående rubriker och få mer information.

 

 

 

Kör- och vilotider

Hur länge får man köra? Och hur mycket ska man vila?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Finns det undantag?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Hur länge får man köra på undantag?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Vad är blandad körning?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Hur ser Transportstyrelsen på blandad körning?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Vad händer om man bryter mot reglerna?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Hur ser Sveriges Åkeriföretag på blandad körning?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Finns det ingen lösning?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Vilken svensk myndighet ansvarar för tillämningen av kör- och vilotider?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Vem är behörig kontrolltjänsteman av reglerna om kör- och vilotider?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Vad blir straffet om man bryter mot kör- och vilotidsreglerna?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
När börjar och slutar en vecka enligt reglerna om kör- och vilotid?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Hur många 24-timmarsperioder får föraren köra innan veckovila?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
När måste en förare senast påbörja en veckovila räknat från slutet av föregående veckovila?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Hur lång ska normalt en veckovila vara?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Får man minska veckovilan och i så fall när?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Hur många timmars körtid per arbetspass får en förare normalt ha?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Vad är maximal körtid för en körperiod?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Hur lång måste en rast efter en maximal körperiod vara?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Hur lång måste en rast minst vara för att godkännas som rast?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Hur lång ska en dygnsvila normalt vara i en följd?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Får dygnsvilan minska och i så fall när?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Får dygnsvilan tillbringas i fordonet?
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Bli medlem