VANLIGA FRåGOR - FöRETAGSKONTROLLER - VANLIGA FRåGOR

 

Här finns en checklista som hjälper dig att vara väl förberedd inför en kommande företagskontroll. Den tar upp vad som kan göras förebyggande, vad som händer under själva kontrollen samt efter underrättelser om eventuell sanktionsavgift.

 

Som inloggad medlem kan du klicka på nedanstående rubriker och få mer information.

 

 

 

Företagskontroller

Förebyggande arbetet med egenkontroll
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Under en företagskontroll (när Transportstyrelsen begärt in material)
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Efter underrättelse om sanktionsavgift
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Bli medlem