JURIDIK - FöRETAGSKONTROLLER - JURIDIK

Företagskontroller

Här har vi samlat information om företagskontroller för dig som är medlem. Under Vanliga frågor till vänster i menyn finns ytterligare information om företagskontroller.

 

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som har uppdraget att genom kontroll i företagets lokaler kontrollera att svenska transportföretag lever upp till kraven som ställs på dem i artikel 10 i förordning 561/2006/EG och följer reglerna om kör- och vilotider och färdskrivare.

 

Transportstyrelsen övertog 2011-01-01 detta uppdrag efter polisen. Efter en trög start har de enligt deras egen uppfattning under hösten 2012 kommit upp till den kontrolltakt som krävs för att Sverige ska uppfylla kraven från EU, det vill säga att varje år kontrollera tre procent av de dagsverken som utförs av fordon som omfattas av kör- och vilotidsreglerna.

 

Som inloggad medlem kan du klicka på nedanstående rubriker och få mer information.

 

 

 

Företagskontroller

RISKBASERAD URVALSPROCESS
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ATT FÖRBEREDA UNDERLAG
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
ANALYS OCH SANKTIONSAVGIFTER
Svar endast tillgänglig för inloggade medlemmar.
Bli medlem