MEDLEMSSERVICE - JURIDIK

Juridik

JURIDIK

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag får du fri rådgivning i juridiska frågor som rör din branschtypiska verksamhet, bland annat vad gäller avtals- och köprätt, transporträtt, företagsjuridik, försäkrings- och skadeståndsrätt.

 

Exempel på konkreta ärenden är granskning av avtal, försäkringsfrågor rörande vållande samt sak- och personskador, reklamationer av köp och reparationer med mera. Alla våra jurister har specialistkompetens och lång erfarenhet.

 

En enhet. Ett uppdrag. Ett telefon nummer

Våra jurister är specialiserade på åkerinäringen och vi jobbar tillsammans för att kunna hjälpa dig så fort och så bra vi kan. Som medlem kan du ringa oss och få vägledning per telefon i olika juridiska frågor. Telefonrådgivningen kostar inget extra. Den ingår i medlemskapet.

 

Ring SÅ Juridik Direkt: 010 – 51 00 300 eller maila till juridik@akeri.se

 

Anlita jurist som ombud

Om du behöver mer omfattande hjälp än vad SÅ Juridik Direkt kan erbjuda kan du anlita en av våra jurister för uppdraget. Till ett mycket förmånligt pris.

 

Utbildningar

I samverkan med SÅ Utbildning genomför vi också utbildningar inom till exempel lagstiftning för kör- och vilotider samt transport-, avtals- och köprätt.

 

Till dig som redan är medlem eller funderar på att bli

  • Du får fri telefonrådgivning i allt som rör relevant juridik i din verksamhet, av experter som kan åkeribranschen.
  • Till en rimlig kostnad kan du anlita vår juridiska expertis som ombud i tvister och förvaltningsärenden (till exempel kör- och vilotider) och som försvarare vid domstol.
  • Vi är din röst gentemot lagstiftare och politiker när dåliga förslag till ny lagstiftning läggs fram. 

 

Till vänster i menyn hittar du vad som ingår inom vårt juridikområde.

Som inloggad medlem kommer du åt all information.

 

 

 

Bli medlem