INDEXTAL - ANDELAR-T08

Kostnadsandelar i lastbilsserierna T08

Här publicerar vi indextal för förarkostnad och diesel. De två viktigaste kostnadslag som ingår i de sammanvägda typtransportserierna T08.

På den här sidan finns andelar för kostnadsslagen K92SÅ0900 Diesel och K92SÅ0500 Förare i de sammanvägda serierna T08. OBS att andelarna ändras varje månad och här visas enbart aktuella andelar första månaden varje år. Vill ni se andelar för andra månader hänvisar vi i första hand till en prenumeration på SÅindex 5.

Bli medlem