NY RAPPORT FRåN SWECO OM TUNGA FORDON OCH FOSSILFRIHET

Ny rapport från Sweco om tunga fordon och fossilfrihet

[2017-08-28 09:58 av tove.winiger]

En helt färsk rapport från Sweco där viktiga aktörer inom åkerinäringen intervjuats visar utvecklingen fram till år 2030. Frågan gäller hur lastbilar ska kunna ställa om till fossilfrihet och rör främst tunga och långväga godstransporter med lastbil. 

 

Rapporten förtäljer att biodrivmedel är är mycket viktigt för lägre och minskande utsläpp fram till år 2030, parallellt med att elektrifiering byggs ut och kan spela en större roll fram till 2045. Biodrivmedel och konduktiva elvägar är de lägst hängande frukterna. 

 

Intressant i sammanhanget är att de intervjuade tror att fossil diesel är det största bränslet även år 2030, men att det till år 2045 ser annorlunda ut. Det i sin tur äventyrar inte uppfyllelsen av Sveriges klimat- och fossilfrihetsmål; eftersom de långväga transporterna med lastbil är mycket få. Transporter med lastbil är i huvudsak kortväga och inomläns. För tung lastbilstrafik är valet av drivlinor snävare än för andra delar av åkerinäringen, varför det är naturligt att den fossila dieseln alltjämt dominerar.

 

 

Hela rapporten kan läsas via länken till höger. 

Bli medlem