AKTIVITETER - KVINNOR I åKERINäRINGEN

Kvinnor i åkerinäringen

Kvinnor i åkerinäringen

Av de 86 000 personer som åkerinäringen sysselsätter är drygt 10 500 kvinnor, därför har vi valt att årligen arrangera konferensen Kvinnor i åkerinäringen. Där diskuterar vi bland annat aktuella ämnen och frågeställningar.

 

Det finns många kvinnor som arbetar inom åkerinäringen och flera av dem är åkeriföretagare. Åkerinäringen som helhet är dock en mansdominerad bransch. Sveriges Åkeriföretag vill lyfta fram, stärka och synliggöra kvinnor i åkerinäringen. Vi anser att det är berikande för organisationen och för hela näringen med fler aktiva och beslutande kvinnor.

 

Jämställdhetsfrågan hör nära ihop med ett generationsskifte som håller på att ske inom åkerinäringen. För att attrahera den unga generationen till åkerinäringen behöver vissa förändringar ske. Exempelvis att underlätta arbetet inom åkerinäringen för småbarnsföräldrar och om ett ökat engagemang i åkerinäringens styrelser.

Bli medlem